Mikä ihmeen GDPR?

Lyhenteissä on aina riski väärinkäsitykseen, joten pyrin välttämään niitä.  Koska yleinen tietosuoja-asetus on terminä kuitenkin hankalahko, viittaan siihen tästä eteenpäin sen englanninkielisen vastineen General Data Protection Regulation lyhenteellä GDPR. Yksinkertaisesti sanottuna kyse on EU:n uudesta, aiemman tietosuojadirektiivin korvaavasta asetuksesta, jossa nykyisiä käytäntöjä on niin kehitetty kuin kumottukin. GDPR astuu voimaan vuonna 2018, mutta muutosten perusteellisuuden huomioon ottaen valmistautuminen on järkevää aloittaa jo nyt.  Asetus tulee vaikuttamaan joihinkin aiemmin tuottoisiin big data –tulonlähteisiin asettamalla yrityksille uusia, raskaita velvollisuuksia. Toisaalta luvassa on myös uusia mahdollisuuksia, ja ne, jotka aloittavat valmistautumisen hyvissä ajoin, voivat luoda itselleen tietosuojasta kilpailuedun.